Mieszalniki

Firma wykonuje mieszalniki przystosowane do danego procesu technologicznego oraz mieszanego produktu. W zależności od procesu technologicznego mieszalniki wykonywane są jako mieszalniki jednopłaszczowe, mieszalniki dwupłaszczowe izolowane termicznie z płaszczem grzewczym/chłodzącym i inne dostosowane do wymogów technologii.

Ze względu na produkt wykonujemy mieszalniki pionowe, poziome, bębnowe, różniące się sposobem mieszania jak również samym mieszadłem; ze względu na jego usytuowanie – mieszadło pionowe, poziome oraz ze względu na kształt – mieszadło śmigłowe, ramowe, kotwicowe i inne.

Wykonywane przez nas mieszadła najczęściej napędzane są motoreduktorem, regulacja obrotów mieszadła realizowana jest głównie falownikiem.

mieszalnik przejezdny
mieszalnik wannowy
zespol mieszalnikow z plaszczem grzewczym
mieszalnik bebnowy z plaszczem grzewczym

Zapytania z podaniem konkretnych parametrów projektu można składać tutaj: