Zbiorniki

Produkujemy bezciśnieniowe zbiorniki technologiczne jako zbiorniki procesowe oraz magazynowe. Zbiorniki te wykonywane są w konfiguracji poziomej lub pionowej, o pojemności do 5 000 l., z uwzględnieniem indywidualnych wymagań zamawiającego, przeznaczone dla produktów płynnych i sypkich, dla branż spożywczych, chemicznych, kosmetycznych i pokrewnych.

Zbiorniki wykonywane są głównie jako zbiorniki nierdzewne lub kwasoodporne z wysokostopowych blach austenitycznych w gatunkach 304 i 316. Konstrukcje zbiorników, użyte materiały oraz wykończenie powierzchni zapewniają mycie przestrzeni roboczej w cyklu ręcznym lub automatycznym, pozwalając tym samym utrzymać rygory czystości i bezpieczeństwa. Zbiorniki, w zależności od funkcji, wykonywane są jako zbiorniki jednopłaszczowe, zbiorniki dwupłaszczowe izolowane termicznie, z płaszczem grzewczym/chłodzącym i izolacją i inne zgodnie z wymaganiami technologicznymi i wymaganiami klienta.

W zależności od warunków i wymagań technologicznych stosowane są dennice stożkowe, płaskie wyoblane oraz eliptyczne. Oprócz zbiorników stacjonarnych wykonywane są również zbiorniki przejezdne. Produkowane zbiorniki w zależności od zastosowania wyposażane są we włazy, w płynowskazy, czujniki poziomu, czujniki temperatury, odpowietrzniki, głowice myjące, zawory, mieszadła oraz inny wymagany osprzęt.

W ramach usługi wykonujemy również dennice płaskie z wyoblaną krawędzią R=10 mm z blachy o grubości 1 do 3 mm, o średnicy od 200 do 2000 mm.

dennica plaska
zbiornik magazynowy
zbiornik przejezdny

Zapytania z podaniem konkretnych parametrów projektu można składać tutaj: